ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ κάτα κύριο λόγο.

Υποστηρίζεται και μικτή παρακολούθηση. Κάθε μάθημα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και online με χρήση Zoom. Το σύστημα Zoom υποστηρίζεται από το καινοτόμο σύστημα  του Space2Create το οποίο δίνει δυνατότητες πλήρους επικοινωνίας μέσω Zoom.