ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

150 EUR για 10 εβδομάδες (1 τρίμηνο).
Σε τρεις δόσεις των 50 ευρώ/μήνα