ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

165 EUR για 10 εβδομάδες (1 τρίμηνο).
Σε τρεις δόσεις των 55 ευρώ/μήνα