ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

165 EUR για 1 τρίμηνο.
Σε τρεις δόσεις των 55 ευρώ/μήνα