Σύμβαση χρήσης υπηρεσιών του RINOKEROS Studio

1. Τι είναι το RINOKEROS Studio 

Είμαστε ένας Νέος Πολυχώρος και μια Κοινότητα Τέχνης με βασικούς άξονες την Καινοτομία και Ανοικτότητα. Προσφέρουμε οργανωμένα, ευέλικτα και ποιοτικά μαθήματα, σεμινάρια και ολοκληρωμένα προγράμματα Τέχνης με Αξία ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους σας, ανεξάρτητα ηλικίας.

2. Πρόσβαση

Η πρόσβαση σας στο RINOKEROS Studio είναι προσωπική και γίνεται με αγορά και χρήση των υπηρεσιών/μαθημάτων που υπάρχουν διαθέσιμες στο Website RINOKΕROS.ORG. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες δωρεάν αλλά και με χρέωση υπηρεσίες.

Η αγορά υπηρεσιών/μαθημάτων απαιτεί από τον κάθε χρήστη αυτών την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των προϋποθέσεων και των όρων χρήσης που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και το οποίο αποτελεί σύμβαση χρήσης μεταξύ του εκάστοτε χρήστη και του παρόχου.

3. Τρόπος χρήσης

3.1. Η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού χρήστη είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι ετών.

3.2. Η εγγραφή σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της Web εφαρμογής RINOKΕROS.ORG. Με την εισαγωγή των ζητούμενων δεδομένων και την επιβεβαίωση αυτών των συμβατικών όρων στη διαδικασία εγγραφής, η παρούσα σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη (εσάς) και εμάς (RINOKΕROS).

3.3. Πρέπει να παρέχετε τα δεδομένα που ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής με ειλικρίνεια και πλήρη. Τα ελάχιστα δεδομένα που πρέπει να εισαγάγετε είναι το πραγματικό όνομα και το επώνυμό σας καθώς και μια υπάρχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.4. Αφού εισαγάγετε τα στοιχεία εγγραφής σας, η εφαρμογή στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Αυτό περιέχει έναν σύνδεσμο στον οποίο πρέπει να έχετε πρόσβαση για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες που παρέχονται και συνεπώς την εγγραφή σας.

3.5 Δικαιούμαστε να αποκλείσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό χρήστη σας σε περιπτώσεις κακής χρήσης. Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε τον λογαριασμό χρήστη σας εάν δεν τον έχετε επισκεφτεί για αδιάκοπη περίοδο τουλάχιστον ενός έτους.

4. Ανατροφοδότηση

Μετά από ορισμένα γεγονότα (π.χ. χρήση ενός προϊόντος μας, το τέλος μιας εκδήλωσης, ενός σεμιναρίου ή μιας συνάντησης,) ενδέχεται να σας ζητήσουμε σχόλια/αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν μας δώσετε τα σχόλιά σας, οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παράγρ. 1 (α) GDPR.

Η νομική βάση για ένα αίτημα ανατροφοδότησης ή/και την επεξεργασία των δεδομένων που μεταδίδονται από εσάς είναι επίσης το άρθρο. 6 παράγρ. 1 (στ) GDPR (έννομο συμφέρον, ιδίως για τη βελτιστοποίηση και την αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου γεγονότος).

5. Άμεσο μάρκετινγκ

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ή/και προϊόντα μέσω της εφαρμογής, μπορούμε να σας στείλουμε πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή μέσω μηνυμάτων εντός της εφαρμογής, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στη λήψη τέτοιες πληροφορίες. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποστολή πληροφοριών από τον πάροχο προς εσάς ανά πάσα στιγμή. 

Η ένσταση πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση rinokeros.org@gmail.com. Επιπλέον, κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα περιέχει έναν σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 (στ) GDPR.

6. Πληρωμές

Σε σχέση με όλες εκείνες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς μέσω της Web space2create.gr εφαρμογής, πληρώνετε με τις μεθόδους που παρέχονται μέσω της εφαρμογής. 

Ανάλογα με το επιλεγμένο προϊόν, όλες οι κρατήσεις με χρέωση που πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται ως πληρωμή ανά χρήση. Επομένως, πληρώνετε μόνο για τη διάρκεια της υπηρεσίας που έχετε κάνει κράτηση. Μπορείτε να πληρώσετε για τις υπηρεσίες με χρέωση χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που παρέχονται μέσω της εφαρμογής. Το ποσό καταβάλλεται άμεσα με την παραγγελία, με την έναρξη της σύμβασης ή ως μηνιαία χρέωση σύμφωνα με τους αντίστοιχους υποκείμενους συμβατικούς όρους και χρεώνεται από τον λογαριασμό πληρωμών που έχει ορίσει ο χρήστης.

7. Χρήση των δεδομένων σας

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε όλα τα μέτρα και συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την παροχή και τη λειτουργία της εφαρμογής. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεση που έχετε δώσει, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσετε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή και τη λειτουργία της εφαρμογής ή την παροχή υπηρεσιών ή λόγω νομικής υποχρέωσης.

8. Επικοινωνία

Για να διεκδικήσετε τις αξιώσεις και τα δικαιώματά σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

RINOKEROS.ORG
Νικόλαος Σαλαμπάσης
ΑΦΜ: 162514554
Λαγκαδά 35, 54629
Θεσσαλονίκη
Email: rinokeros.org@gmail.com

Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημα έγκαιρα. Στην απίθανη περίπτωση που οι χρόνοι επεξεργασίας διαρκέσουν περισσότερο, ζητάμε την κατανόησή σας.